Помощ HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Съдържание

1 Помощ за HP Officejet 2620 series ................................................................................................................. 1

2 Запознаване с HP Officejet 2620 series ......................................................................................................... 3

Части на принтера

.............................................................................................................................. 4

Индикатори на контролен панел и състояние

.................................................................................. 6

3 Print (Печат) ..................................................................................................................................................... 7

Отпечатване на документи

................................................................................................................ 8

Отпечатване на снимки

.................................................................................................................... 10

Печат на пликове

.............................................................................................................................. 12

Печат на

Quick Forms (Бързи формуляри) ...................................................................................... 14

Печат с максимална разделителна способност

.............................................................................. 15

Съвети за сполучлив печат

.............................................................................................................. 16

4 Основна информация за хартията ............................................................................................................ 19

Препоръчителна хартия за печат

.................................................................................................... 20

Поставяне на носители

..................................................................................................................... 22

Поставяне на оригинал

..................................................................................................................... 26

Поръчка на хартия на

HP ................................................................................................................. 28

5 Копиране и сканиране ................................................................................................................................ 29

Копиране на документи

.................................................................................................................... 30

Сканиране в компютър

..................................................................................................................... 32

Съвети за сполучливо копиране

...................................................................................................... 34

Съвети за сполучливо сканиране

.................................................................................................... 35

6 Факс ............................................................................................................................................................... 37

Изпращане на факс

........................................................................................................................... 38

Получаване на факс

.......................................................................................................................... 43

Създаване на записи за бързо набиране

........................................................................................ 47

Промяна на факс настройките

......................................................................................................... 49

BGWW

iii

background image

Услуги за факс и цифров телефон

.................................................................................................. 54

Протокол за факс по интернет

........................................................................................................ 55

Отчети за използване

....................................................................................................................... 56

Съвети за сполучлив факс

............................................................................................................... 59

7 Работа с касетите с мастило ...................................................................................................................... 61

Проверка на приблизителните нива на мастилото

........................................................................ 62

Поръчване на консумативи с мастило

............................................................................................ 63

Избор на правилните касети с мастило

.......................................................................................... 64

Смяна на касетите с мастило

........................................................................................................... 65

Използване на режим на единична касета

..................................................................................... 67

Гаранционна информация за касетата

............................................................................................ 68

Съвети за работа с касети с мастило

.............................................................................................. 69

8 Свързване ..................................................................................................................................................... 71

Свързване на нов принтер

............................................................................................................... 72

USB връзка ........................................................................................................................................ 73

9 Решаване на проблем ................................................................................................................................. 75

Отстраняване на заседнала хартия

................................................................................................. 76

Изчистване на печатащата каретка

................................................................................................. 80

Подобряване на качеството на печат

.............................................................................................. 81

Не може да се печата

....................................................................................................................... 85

Разрешаване на проблеми с копирането и сканирането

............................................................... 89

Отстраняване на проблеми при работа с факс

.............................................................................. 90

Поддръжка от

HP .............................................................................................................................. 91

Приложение а Техническа информация

..................................................................................................... 99

Бележки на

Hewlett-Packard Company .......................................................................................... 100

Спецификации

................................................................................................................................. 101

Програма за екологичен контрол на продуктите

......................................................................... 105

Нормативни бележки

...................................................................................................................... 109

Приложение б Допълнителна настройка на факс

................................................................................... 117

Настройка на факс

(паралелни телефонни системи) .................................................................. 118

Настройка на факса със серийна телефонна система

................................................................ 144

Тест на настройките на факса

....................................................................................................... 145

Азбучен указател

........................................................................................................................................... 147

iv

BGWW

background image

1

Помощ за

HP Officejet 2620 series

Научете как да използвате