Nápověda pro HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Obsah

1 Nápověda HP Officejet 2620 series ................................................................................................................. 1

2 Seznámení se zařízením HP Officejet 2620 series .......................................................................................... 3

Části tiskárny ........................................................................................................................................ 4
Ovládací panel a kontrolky stavu ......................................................................................................... 6

3 Tisk ................................................................................................................................................................... 9

Tisk dokumentů .................................................................................................................................. 10
Tisk fotografií ...................................................................................................................................... 12
Tisk obálek ......................................................................................................................................... 13
Tisk dokumentů aplikace Rychlé formuláře ........................................................................................ 15
Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení .................................................................................... 16
Tipy pro úspěšný tisk .......................................................................................................................... 17

4 Základní informace o papíru ........................................................................................................................... 19

Doporučené papíry pro tisk ................................................................................................................ 20
Vkládání médií .................................................................................................................................... 22
Vložení předlohy ................................................................................................................................. 26
Objednávka papíru HP ....................................................................................................................... 28

5 Kopírování a skenování .................................................................................................................................. 29

Kopírování dokumentů ....................................................................................................................... 30
Skenování do počítače ....................................................................................................................... 32
Tipy pro úspěšné kopírování .............................................................................................................. 33
Tipy pro úspěšné skenování .............................................................................................................. 34

6 Fax .................................................................................................................................................................. 35

Odeslání faxu ..................................................................................................................................... 36
Příjem faxu ......................................................................................................................................... 41
Nastavení položek rychlé volby .......................................................................................................... 45
Změna nastavení faxu ........................................................................................................................ 47

CSWW

iii

background image

Fax a digitální telefonní služby ........................................................................................................... 52
Protokol FoIP ...................................................................................................................................... 53
Použití protokolů ................................................................................................................................. 54
Tipy pro úspěšné faxování ................................................................................................................. 57

7 Práce s inkoustovými kazetami ....................................................................................................................... 59

Kontrola odhadované hladiny inkoustu .............................................................................................. 60
Objednání tiskového spotřebního materiálu ....................................................................................... 61
Výběr správných inkoustových kazet ................................................................................................. 62
Výměna inkoustových kazet ............................................................................................................... 63
Použití režimu jedné kazety ............................................................................................................... 65
Informace o záruce inkoustové kazety ............................................................................................... 66
Tipy pro práci s inkoustovými kazetami .............................................................................................. 67

8 Možnosti připojení ........................................................................................................................................... 69

Připojení nové tiskárny ....................................................................................................................... 70
Připojení USB ..................................................................................................................................... 71

9 Vyřešit problém ............................................................................................................................................... 73

Odstranění uvíznutého papíru ............................................................................................................ 74
Vyčištění vozíku kazet ........................................................................................................................ 78
Zlepšení kvality tisku .......................................................................................................................... 79
Nelze tisknout ..................................................................................................................................... 83
Řešení problémů s kopírováním a skenováním ................................................................................. 87
Řešení problémů s faxem .................................................................................................................. 88
Podpora HP ........................................................................................................................................ 89

Dodatek A Technické informace ........................................................................................................................ 97

Upozornění společnosti Hewlett-Packard .......................................................................................... 98
Technické údaje ................................................................................................................................. 99
Program výrobků zohledňujících životní prostředí ........................................................................... 103
Poznámky o předpisech ................................................................................................................... 107

Dodatek B Další nastavení faxu ....................................................................................................................... 115

Nastavení faxu (telefonní systém s paralelním připojením) ............................................................. 116
Nastavení faxu sériového typu ......................................................................................................... 140
Test nastavení faxu .......................................................................................................................... 141

Rejstřík .............................................................................................................................................................. 143

iv

CSWW

background image

1