Βοήθεια HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Βοήθεια για το HP Officejet 2620 series ........................................................................................................ 1

2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 2620 series .................................................................................. 3

Εξαρτήματα του εκτυπωτή

................................................................................................................... 4

Φωτεινές ενδείξεις πίνακα ελέγχου και κατάστασης

........................................................................... 6

3 Εκτύπωση ......................................................................................................................................................... 9

Εκτύπωση εγγράφων

......................................................................................................................... 10

Εκτύπωση φωτογραφιών

................................................................................................................... 12

Εκτύπωση φακέλων

........................................................................................................................... 14

Εκτύπωση γρήγορων φορμών

........................................................................................................... 16

Εκτύπωση με μέγιστη ανάλυση

dpi .................................................................................................... 17

Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση

.............................................................................................. 18

4 Βασικές πληροφορίες για το χαρτί .............................................................................................................. 21

Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση

.................................................................................................... 22

Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης

.......................................................................................................... 24

Τοποθετήστε το πρωτότυπο

............................................................................................................... 28

Παραγγελία χαρτιού

HP ..................................................................................................................... 30

5 Αντιγραφή και σάρωση ................................................................................................................................. 31

Αντιγραφή εγγράφων

........................................................................................................................ 32

Σάρωση σε υπολογιστή

...................................................................................................................... 34

Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή

............................................................................................. 36

Συμβουλές για επιτυχημένη σάρωση

................................................................................................. 37

6 Φαξ ................................................................................................................................................................. 39

Αποστολή φαξ

.................................................................................................................................... 40

Λήψη φαξ

........................................................................................................................................... 45

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

....................................................................................... 49

Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ

...................................................................................................................... 51

ELWW

iii

background image

Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας

......................................................................................... 56

Πρωτόκολλο

FoIP (Fax over Internet) ................................................................................................ 57

Χρήση των αναφορών

........................................................................................................................ 58

Συμβουλές για επιτυχημένα φαξ

........................................................................................................ 61

7 Εργασία με τα δοχεία μελάνης ..................................................................................................................... 63

Έλεγχος εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

.......................................................................................... 64

Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης

..................................................................................................... 65

Επιλογή κατάλληλων δοχείων μελάνης

............................................................................................. 66

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

....................................................................................................... 67

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης

....................................................................... 69

Πληροφορίες εγγύησης δοχείου

........................................................................................................ 70

Συμβουλές για την εργασία με δοχεία μελάνης

................................................................................. 71

8 Συνδεσιμότητα ............................................................................................................................................... 73

Σύνδεση νέου εκτυπωτή

..................................................................................................................... 74

Σύνδεση

USB ..................................................................................................................................... 75

9 Επίλυση προβλήματος ................................................................................................................................... 77

Αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού

...................................................................................................... 78

Ξεμπλοκάρισμα φορέα εκτύπωσης

.................................................................................................... 82

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης

.................................................................................................. 83

Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή

............................................................................................................ 87

Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής και σάρωσης

............................................................................. 91

Επίλυση προβλημάτων φαξ

................................................................................................................ 92

Υποστήριξη

HP ................................................................................................................................... 93

Παράρτημα Α Τεχνικές πληροφορίες

............................................................................................................ 101

Ανακοινώσεις της εταιρείας

Hewlett-Packard .................................................................................. 102

Προδιαγραφές προϊόντος

................................................................................................................. 103

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

........................................................................ 107

Ρυθμιστικές προειδοποιήσεις

........................................................................................................... 111

Παράρτημα Β Πρόσθετη ρύθμιση φαξ

........................................................................................................... 119

Ρύθμιση του φαξ

(τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου) ..................................................... 120

Ρύθμιση φαξ σειριακού τύπου

......................................................................................................... 147

Έλεγχος ρύθμισης φαξ

..................................................................................................................... 148

Ευρετήριο

......................................................................................................................................................... 149

iv

ELWW

background image

1