Pomoć za HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Sadržaj

1 Pomoć za HP Officejet 2620 series ................................................................................................................. 1

2 Upoznajte se s uređajem HP Officejet 2620 series .......................................................................................... 3

Dijelovi pisača ...................................................................................................................................... 4
Žaruljice upravljačke ploče i statusa ..................................................................................................... 6

3 Ispis ................................................................................................................................................................... 7

Ispis dokumenata ................................................................................................................................. 8
Ispis fotografija ................................................................................................................................... 10
Ispis omotnica .................................................................................................................................... 11
Ispis brzih obrazaca ........................................................................................................................... 13
Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti .......................................................................................... 14
Savjeti za uspješan ispis .................................................................................................................... 15

4 Osnove o papiru .............................................................................................................................................. 17

Preporučeni papiri za ispis ................................................................................................................. 18
Umetanje medija ................................................................................................................................ 20
Umetanje originala ............................................................................................................................. 24
Naručivanje HP-ova papira ................................................................................................................ 26

5 Kopiranje i skeniranje ...................................................................................................................................... 27

Kopiranje dokumenata ....................................................................................................................... 28
Skeniranje na računalo ....................................................................................................................... 30
Savjeti za uspješno kopiranje ............................................................................................................. 31
Savjeti za uspješno skeniranje ........................................................................................................... 32

6 Faksiranje ....................................................................................................................................................... 33

Slanje faksa ........................................................................................................................................ 34
Primanje faksa .................................................................................................................................... 39
Postavljanje unosa za brzo biranje ..................................................................................................... 43
Promjena postavki faksa .................................................................................................................... 45

HRWW

iii

background image

Usluge faksa i digitalne telefonije ....................................................................................................... 50
Faksiranje putem internetskog protokola (FoIP) ................................................................................ 51
Korištenje izvješća .............................................................................................................................. 52
Savjeti za uspješno faksiranje ............................................................................................................ 55

7 Rad sa spremnicima s tintom .......................................................................................................................... 57

Provjera procijenjene razine tinte ....................................................................................................... 58
Naručivanje zaliha tinte ...................................................................................................................... 59
Odabir odgovarajućih spremnika s tintom .......................................................................................... 60
Zamjena spremnika s tintom .............................................................................................................. 61
Koristite način rada s jednim spremnikom za tintu ............................................................................. 63
Informacije o jamstvu za spremnike s tintom ..................................................................................... 64
Savjeti vezani uz rad sa spremnicima s tintom .................................................................................. 65

8 Povezivost ....................................................................................................................................................... 67

Povezivanje novog pisača .................................................................................................................. 68
USB veza ........................................................................................................................................... 69

9 Rješavanje problema ...................................................................................................................................... 71

Uklanjanje zaglavljenog papira ........................................................................................................... 72
Čišćenje nosača spremnika s tintom .................................................................................................. 76
Poboljšajte kvalitetu ispisa ................................................................................................................. 77
Nije moguće ispisati ........................................................................................................................... 81
Rješavanje problema prilikom kopiranja i skeniranja ......................................................................... 84
Rješavanje problema s faksiranjem ................................................................................................... 85
HP podrška ......................................................................................................................................... 86

Dodatak A Tehnički podaci ................................................................................................................................ 93

Obavijesti tvrtke Hewlett-Packard Company ...................................................................................... 94
Tehnički podaci .................................................................................................................................. 95
Program za zaštitu okoliša ................................................................................................................. 99
Pravne obavijesti .............................................................................................................................. 103

Dodatak B Dodatno postavljanje faksa ............................................................................................................ 111

Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi) ........................................................................ 112
Postavljanje faksa u serijskom sustavu ............................................................................................ 135
Testiranje postavki faksa .................................................................................................................. 136

Kazalo ............................................................................................................................................................... 137

iv

HRWW

background image

1