HP Officejet 2620 Көмектесіңдер

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Maзмұны

1 HP Officejet 2620 series анықтамасы ............................................................................................................ 1

2 HP Officejet 2620 series принтері туралы білу ............................................................................................ 3

Принтер бөлшектері

........................................................................................................................... 4

Басқару тақтасы жəне күй шамдары

.................................................................................................. 6

3 Басып шығару ................................................................................................................................................. 9

Құ

жаттарды басып шығару

.............................................................................................................. 10

Фотосуреттерді басып шығару

......................................................................................................... 12

Хатқалталарды басып шығару

.......................................................................................................... 14

Жылдам пішіндерді басып шығару

.................................................................................................. 16

Ең көп нүкте

/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы басып шығару .................................. 17

Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

........................................................................................... 18

4 Қағаз негіздері ............................................................................................................................................. 21

басып шығаруға арналған ұсынылған қағаздар

.............................................................................. 22

Медиа құралын жүктеу

..................................................................................................................... 24

Түпнұсқаларды салу

......................................................................................................................... 28

HP қағаз материалдарына тапсырыс беру ...................................................................................... 30

5 Көшіру жəне сканерлеу ............................................................................................................................... 31

Құ

жаттарды көшіру

........................................................................................................................... 32

Компьютерге сканерлеу

................................................................................................................... 34

Дұрыс көшіру туралы кеңестер

....................................................................................................... 36

Дұрыс сканерлеу туралы кеңестер

................................................................................................. 37

6 Факс ............................................................................................................................................................... 39

Факс жіберу

....................................................................................................................................... 40

Факс қабылдау

.................................................................................................................................. 45

Жылдам теру жазбаларын орнату

................................................................................................... 49

Факс параметрлерін өзгерту

............................................................................................................ 51

KKWW

iii

background image

Факс жəне сандық телефон қызметтері

.......................................................................................... 56

Интернет протоколы арқылы факс жіберу

..................................................................................... 57

Есептерді қолдану

............................................................................................................................ 58

Факсті дұрыс пайдалану туралы кеңестер

...................................................................................... 61

7 Сия картридждерімен жұмыс істеу .......................................................................................................... 63

Анықталған сия деңгейлерін тексеру

.............................................................................................. 64

Сия жабдықтарына тапсырыс беру

.................................................................................................. 65

Дұрыс картридждерді таңдау

.......................................................................................................... 66

Сия картридждерін ауыстыру

.......................................................................................................... 67

Жалғыз картридж режимін пайдалану

............................................................................................ 69

Картриджінің кепілдігі туралы мəлімет

.......................................................................................... 70

Картридждармен жұмыс істеу туралы кеңестер

............................................................................ 71

8 Қосылым ....................................................................................................................................................... 73

Жаңа принтер қосу

........................................................................................................................... 74

USB қосылымы .................................................................................................................................. 75

9 Мəселені шешу ............................................................................................................................................. 77

Қ

ағаз кептелістерін жою

.................................................................................................................. 78

Принтер кареткасын тазалау

........................................................................................................... 82

Басып шығару сапасын жақсарту

..................................................................................................... 83

Басып шығару мүмкін емес

.............................................................................................................. 87

Көшіру жəне сканерлеу қателерін түзету

....................................................................................... 91

Факс ақауларын жою

........................................................................................................................ 92

HP қолдау қызметі ............................................................................................................................ 93

Қ

осымша а Техникалық мəліметтер

.......................................................................................................... 101

Hewlett-Packard Company ескертулері .......................................................................................... 102
Техникалық сипаттамалар

............................................................................................................. 103

Қ

оршаған ортаны қорғайтын өнім бағдарламасы

......................................................................... 107

Заңды хабарламалар

....................................................................................................................... 111

Қ

осымша ə Қосымша факсты орнату

......................................................................................................... 119

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) ............................................................................ 120

Сериялық теру факсын орнату

...................................................................................................... 145

Факстің орнатылғандығын тексеру

................................................................................................ 146

Индекс

............................................................................................................................................................. 147

iv

KKWW

background image

1