Pomoc usługi HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Spis treści

1 Pomoc urządzenia HP Officejet 2620 series .................................................................................................... 1

2 Zapoznanie z HP Officejet 2620 series ............................................................................................................. 3

Elementy drukarki ................................................................................................................................. 4
Panel sterowania i wskaźniki stanu ...................................................................................................... 6

3 Drukowanie ....................................................................................................................................................... 7

Drukowanie dokumentów ..................................................................................................................... 8
Drukowanie zdjęć ............................................................................................................................... 10
Drukowanie na kopertach ................................................................................................................... 12
Drukowanie za pomocą opcji Szybkie formularze .............................................................................. 14
Drukowanie z maksymalną rozdzielczością ....................................................................................... 15
Wskazówki przydatne w trakcie drukowania ...................................................................................... 16

4 Podstawowe informacje dotyczące papieru .................................................................................................... 19

Zalecane rodzaje papieru do drukowania .......................................................................................... 20
Ładowanie materiałów ........................................................................................................................ 22
Ładowanie oryginału .......................................................................................................................... 26
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych firmy HP .......................................................................... 28

5 Kopiowanie i skanowanie ................................................................................................................................ 29

Kopiowanie dokumentów ................................................................................................................... 30
Skanowanie do komputera ................................................................................................................. 32
Wskazówki przydatne w trakcie kopiowania ...................................................................................... 34
Wskazówki przydatne w trakcie skanowania ..................................................................................... 35

6 Faksowanie ..................................................................................................................................................... 37

Wysyłanie faksu ................................................................................................................................. 38
Odbieranie faksu ................................................................................................................................ 43
Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania ................................................................................... 47
Zmiana ustawień faksu ....................................................................................................................... 49

PLWW

iii

background image

Faks i cyfrowe usługi telefoniczne ...................................................................................................... 54
Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol) ......................................................................................... 55
Raporty z użycia ................................................................................................................................. 56
Wskazówki przydatne w trakcie faksowania ...................................................................................... 59

7 Korzystanie z pojemników z tuszem ............................................................................................................... 61

Sprawdzanie szacunkowych poziomów tuszu ................................................................................... 62
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych ......................................................................................... 63
Wybieranie odpowiednich pojemników z tuszem ............................................................................... 64
Wymiana pojemników z tuszem ......................................................................................................... 65
Korzystanie z trybu jednego pojemnika .............................................................................................. 67
Informacje dotyczące gwarancji na pojemniki z tuszem ..................................................................... 68
Wskazówki dotyczące korzystania z pojemników z tuszem ............................................................... 69

8 Interfejs ........................................................................................................................................................... 71

Podłączanie nowej drukarki ................................................................................................................ 72
Połączenie USB ................................................................................................................................. 73

9 Rozwiązywanie problemów ............................................................................................................................. 75

Usuwanie blokady papieru ................................................................................................................. 76
Odblokowanie karetki ......................................................................................................................... 80
Poprawianie jakości wydruku ............................................................................................................. 81
Nie można drukować .......................................................................................................................... 85
Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem i skanowaniem .............................................................. 88
Rozwiązywanie problemów z faksowaniem ....................................................................................... 89
Pomoc techniczna firmy HP ............................................................................................................... 90

Załącznik A Informacje techniczne .................................................................................................................... 99

Informacje firmy Hewlett-Packard Company .................................................................................... 100
Dane techniczne ............................................................................................................................... 101
Program ochrony środowiska ........................................................................................................... 105
Uregulowania prawne ....................................................................................................................... 109

Załącznik B Dodatkowa konfiguracja faksu ..................................................................................................... 117

Konfiguracja do faksowania (równoległe systemy telefoniczne) ...................................................... 118
Konfiguracja faksu szeregowego ..................................................................................................... 143
Testowanie konfiguracji faksu .......................................................................................................... 144

Indeks ............................................................................................................................................................... 145

iv

PLWW

background image

1