Pomocník služby HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Obsah

1 Pomocník doplnku HP Officejet 2620 series ................................................................................................... 1

2 Popis tlačiarne HP Officejet 2620 series ........................................................................................................... 3

Súčasti tlačiarne ................................................................................................................................... 4
Ovládací panel a indikátory stavu ........................................................................................................ 6

3 Tlač ................................................................................................................................................................... 7

Tlač dokumentov .................................................................................................................................. 8
Tlač fotografií ...................................................................................................................................... 10
Tlač obálok ......................................................................................................................................... 11
Tlač rýchlych formulárov .................................................................................................................... 13
Tlač použitím maximálneho rozlíšenia ............................................................................................... 14
Tipy na úspešnú tlač .......................................................................................................................... 15

4 Základné informácie o papieri ......................................................................................................................... 19

Odporúčané papiere na tlač ............................................................................................................... 20
Vkladanie médií .................................................................................................................................. 22
Vložte originál ..................................................................................................................................... 26
Objednanie spotrebného materiálu (papiera) HP ............................................................................... 28

5 Kopírovanie a skenovanie .............................................................................................................................. 29

Kopírovanie dokumentov .................................................................................................................... 30
Skenovanie do počítača ..................................................................................................................... 32
Tipy na úspešné kopírovanie ............................................................................................................. 34
Tipy na úspešné skenovanie .............................................................................................................. 35

6 Fax .................................................................................................................................................................. 37

Odoslanie faxu ................................................................................................................................... 38
Prijatie faxu ......................................................................................................................................... 43
Nastavenie položiek rýchlej voľby ...................................................................................................... 47
Zmena nastavení faxu ........................................................................................................................ 49

SKWW

iii

background image

Faxové a digitálne telefónne služby ................................................................................................... 54
Protokol FoIP (fax cez internet) .......................................................................................................... 55
Používanie správ ................................................................................................................................ 56
Tipy na úspešné faxovanie ................................................................................................................. 59

7 Práca s atramentovými kazetami .................................................................................................................... 61

Kontrola odhadovaných úrovní atramentu ......................................................................................... 62
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne ....................................................... 63
Výber správnych atramentových kaziet .............................................................................................. 64
Výmena atramentových kaziet ........................................................................................................... 65
Používanie režimu jednej kazety ........................................................................................................ 67
Informácie o záruke na kazety ........................................................................................................... 68
Tipy na prácu s atramentovými kazetami ........................................................................................... 69

8 Pripojenie ........................................................................................................................................................ 71

Pripojenie novej tlačiarne ................................................................................................................... 72
Pripojenie USB ................................................................................................................................... 73

9 Vyriešenie problému ....................................................................................................................................... 75

Odstránenie zaseknutého papiera ..................................................................................................... 76
Vyčistenie vozíka tlačovej hlavy ......................................................................................................... 80
Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................................ 81
Nedá sa tlačiť ..................................................................................................................................... 85
Riešenie problémov s kopírovaním a skenovaním ............................................................................. 89
Riešenie problémov s faxovaním ....................................................................................................... 90
Technická podpora spoločnosti HP .................................................................................................... 91

Príloha A Špecifikácie produktu ......................................................................................................................... 99

Upozornenia spoločnosti Hewlett-Packard Company ...................................................................... 100
Špecifikácie ...................................................................................................................................... 101
Program environmentálneho dozoru výrobku .................................................................................. 105
Regulačné informácie ....................................................................................................................... 109

Príloha B Ďalšie nastavenie faxu ..................................................................................................................... 117

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy) ....................................................................... 118
Nastavenie sériového faxu ............................................................................................................... 142
Test nastavenia faxu ........................................................................................................................ 143

Register ............................................................................................................................................................. 145

iv

SKWW

background image

1