Pomoč HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Kazalo

1 Pomoč za tiskalnik HP Officejet 2620 series ................................................................................................... 1

2 Spoznajte napravo HP Officejet 2620 series .................................................................................................... 3

Deli tiskalnika ....................................................................................................................................... 4
Nadzorna plošča in lučke stanja ........................................................................................................... 6

3 Tiskanje ............................................................................................................................................................. 7

Tiskanje dokumentov ........................................................................................................................... 8
Tiskanje fotografij ............................................................................................................................... 10
Tiskanje ovojnic .................................................................................................................................. 11
Tiskanje obrazcev .............................................................................................................................. 13
Tiskanje z največ dpi .......................................................................................................................... 14
Namigi za uspešno tiskanje ................................................................................................................ 15

4 Osnove papirja ................................................................................................................................................ 17

Priporočene vrste papirja za tiskanje ................................................................................................. 18
Nalaganje medijev .............................................................................................................................. 20
Nalaganje izvirnika ............................................................................................................................. 24
Naročanje papirja HP ......................................................................................................................... 26

5 Kopiranje in optično branje ............................................................................................................................. 27

Kopiranje dokumentov ........................................................................................................................ 28
Optično branje v računalnik ................................................................................................................ 30
Namigi za uspešno kopiranje ............................................................................................................. 31
Namigi za uspešno optično branje ..................................................................................................... 32

6 Faks ................................................................................................................................................................ 33

Pošiljanje faksa .................................................................................................................................. 34
Sprejemanje faksa .............................................................................................................................. 38
Nastavitev vnosov hitrega izbiranja .................................................................................................... 42
Spreminjanje nastavitev faksa ............................................................................................................ 44

SLWW

iii

background image

Storitve faksiranja in digitalnega telefona ........................................................................................... 48
Faks prek internetnega protokola ....................................................................................................... 49
Poročila o uporabi .............................................................................................................................. 50
Namigi za uspešno faksiranje ............................................................................................................ 52

7 Delo s tiskalnimi kartušami ............................................................................................................................. 53

Preverjanje ocenjene ravni črnila ....................................................................................................... 54
Naročanje potrebščin za črnilo ........................................................................................................... 55
Izbira pravih kartuš s črnilom .............................................................................................................. 56
Menjava tiskalnih kartuš ..................................................................................................................... 57
Uporaba načina tiskanja z eno kartušo .............................................................................................. 59
Podatki o garanciji za kartušo ............................................................................................................ 60
Namigi za delo s kartušami s črnilom ................................................................................................. 61

8 Možnosti povezovanja .................................................................................................................................... 63

Povezovanje novega tiskalnika .......................................................................................................... 64
Povezava USB ................................................................................................................................... 65

9 Odpravljanje težav .......................................................................................................................................... 67

Odstranjevanje zagozdenega papirja ................................................................................................. 68
Čiščenje okolice nosilca kartuše ........................................................................................................ 72
Izboljšanje kakovosti tiskanja ............................................................................................................. 73
Tiskanje ni mogoče ............................................................................................................................ 77
Odpravljanje težav s kopiranjem in skeniranjem ................................................................................ 81
Odpravljanje težav v povezavi s faksiranjem ..................................................................................... 82
HP-jeva podpora ................................................................................................................................ 83

Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................... 91

Obvestila podjetja Hewlett-Packard ................................................................................................... 92
Tehnični podatki ................................................................................................................................. 93
Okoljevarstveni program za nadzor izdelka ....................................................................................... 97
Upravna obvestila ............................................................................................................................. 101

Dodatek B Dodatne nastavitve faksa ............................................................................................................... 109

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) ......................................................................... 110
Nastavljanje faksov zaporednega tipa .............................................................................................. 132
Preskus nastavitve faksa .................................................................................................................. 133

Stvarno kazalo .................................................................................................................................................. 135

iv

SLWW

background image

1