HP Officejet 2620 Yardım

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

İçindekiler

1 HP Officejet 2620 series Yardımı ...................................................................................................................... 1

2 HP Officejet 2620 series ürününü tanıma ......................................................................................................... 3

Yazıcı parçaları .................................................................................................................................... 4
Kontrol paneli ve durum ışıkları ............................................................................................................ 6

3 Yazdır ................................................................................................................................................................ 7

Belge yazdırma .................................................................................................................................... 8
Fotoğraf yazdırma .............................................................................................................................. 10
Zarf yazdırma ..................................................................................................................................... 11
Hızlı Formlar Yazdırma ...................................................................................................................... 13
Maksimum dpi kullanarak yazdırma ................................................................................................... 14
Baskı başarısı için ipuçları .................................................................................................................. 15

4 Kağıtla ilgili temel bilgiler ................................................................................................................................. 17

Yazdırma için önerilen kağıtlar ........................................................................................................... 18
Medya yükleme .................................................................................................................................. 20
Orijinali yükleyin ................................................................................................................................. 24
HP kağıt sarf malzemeleri sipariş etme .............................................................................................. 26

5 Kopyalama ve tarama ..................................................................................................................................... 27

Belge kopyalama ................................................................................................................................ 28
Bilgisayara tarama .............................................................................................................................. 30
Kopyalama başarısı için ipuçları ......................................................................................................... 31
Tarama başarısı için ipuçları .............................................................................................................. 32

6 Faks ................................................................................................................................................................ 33

Faks gönderme .................................................................................................................................. 34
Faks alma ........................................................................................................................................... 38
Hızlı arama girişlerini ayarlama .......................................................................................................... 42
Faks ayarlarını değiştirme .................................................................................................................. 44

TRWW

iii

background image

Faks ve dijital telefon hizmetleri ......................................................................................................... 48
Internet Protokolü üzerinden Faks ..................................................................................................... 49
Raporları kullanma ............................................................................................................................. 50
Faks başarısı için ipuçları ................................................................................................................... 53

7 Mürekkep kartuşlarıyla çalışma ...................................................................................................................... 55

Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme ....................................................................................... 56
Mürekkep sipariş etme ....................................................................................................................... 57
Doğru mürekkep kartuşlarını seçme .................................................................................................. 58
Mürekkep kartuşlarını değiştirme ....................................................................................................... 59
Tek kartuş modunu kullanma ............................................................................................................. 61
Kartuş garanti bilgileri ......................................................................................................................... 62
Mürekkep kartuşlarıyla çalışma ipuçları ............................................................................................. 63

8 Bağlantı ........................................................................................................................................................... 65

Yeni bir yazıcı bağlama ...................................................................................................................... 66
USB bağlantısı ................................................................................................................................... 67

9 Sorun çözme ................................................................................................................................................... 69

Kağıt sıkışmasını gider ....................................................................................................................... 70
Taşıyıcıyı temizleme ........................................................................................................................... 73
Baskı kalitesini artırma ....................................................................................................................... 74
Yazdırılamıyor .................................................................................................................................... 78
Kopyalama ve tarama sorunları çözün ............................................................................................... 82
Faks sorunlarını çözme ...................................................................................................................... 83
HP destek ........................................................................................................................................... 84

Ek A Teknik bilgiler ............................................................................................................................................ 91

Hewlett-Packard Company bildirimleri ............................................................................................... 92
Teknik Özellikler ................................................................................................................................. 93
Çevresel ürün gözetim programı ........................................................................................................ 97
Yasal düzenleme bildirimleri ............................................................................................................. 101

Ek B Diğer faks kurulum ayarları ..................................................................................................................... 109

Faksı hazırlama (paralel telefon sistemleri) ...................................................................................... 110
Seri türde faks kurulumu .................................................................................................................. 134
Faks kurulumunuzu sınama ............................................................................................................. 135

Dizin .................................................................................................................................................................. 137

iv

TRWW

background image

1